L’Espai Social – Fem Xarxa de Ca Revolta, és un projecte que està en construcció i alhora fent camí. Els I les que donem vida aquest col·lectiu, professionals I activistes, especialment del treball social, pretenem dotar-nos d’un instrument útil per a la reflexió i debat de les polítiques socials i la intervenció comunitària al País Valencià.

Des del marc de Ca revolta, i des de la nostra reflexió i treball, volem contribuir a la crítica i la millora del model social valencià, tant des d’una perspectiva crítica i comunitària del treball social com des del nostre compromís personal amb la lluita per una societat justa i igualitària.

Som persones implicades en moviments socials i amb consciència de classe, des d’un Treball Social radical, anticapitalista, ecofeminista i decolonial. Coneixedores de les influències dels poders i del necessari viratge cap a la vida i les cures que requereix el nostre planeta i les societats empobrides en les quals es sosté el nostre actual sistema globalitzat. Per totes les dificultats que això comporta en les classes subalternes, les dones, o les migrants.

Per tot això, i pel moment actual que estem vivint, creiem necessari donar un pas endavant per tal d’organitzar-nos i obrir espais de debat per fer front als nous reptes que se’ns plantegen.